Event 6 - $1,500 Limit Holdem

T.J. Cloutiers Bergochdalbane tur

[user22113]
Efter att ha gått ner i marker på några händer till 450 så händer något otroligt.. Clouter crackar par i ess, med A-10 off-suit. Floppen var {5-Hearts}{Q-Spades}{3-Clubs} och Cloutier hade bara 75 kvar i en fyrvägs hand, så han gick all-in. {J-Spades} kom på turnern och det magiska hände när rivern visade {K-Hearts}. med runner-runner så får Cloutier in en stege!! Cloutier gick från 450 upp till 1800 på en hand. Det är en ganska vild tripp.

Taggar: T.J. Cloutier