Event 6 - $1,500 Limit Holdem

J.C. Tran, alltid aggressiv

[user22113]
J.C. Tran satsar på ever nivå med en flopp på {5-Clubs}{5-Diamonds}{5-Hearts} mot en motståndare. {8-Clubs} kom på turnern, Tran satsade 150 och synades. {J-Clubs} kom på rivern, Tran satsade 150 och blev synad. Tran visade {A-Diamonds}{J-Spades}, hans motståndare visade {Q-Hearts}{J-Hearts}, vilket gav dem båda kåk och fick dela på potten.
Amazing that Tran's opponent would call him down all the way to the river against that board!

Taggar: J.C. Tran