Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Annie Dukes misströstan över dealern fortsätter

[user22113]
En extremt shortstacked spelare ställde in sina marker preflop vilket Annie Duke synade. Duke visade upp {A-Spades}{3-Spades}{4-Clubs}{9-Clubs} samtidigt som hennes motståndare visade {A-Hearts}{A-Clubs}{8-Diamonds}{10-Hearts}. Med ett bord som visar {6-Hearts}{4-Diamonds}{3-Diamonds}{5-Hearts}{J-Hearts} så tar Duke hem lågpotten med A-3-4-5-6 men hennes motståndare tar hem högpotten med bästa tänkbara färg.

Och åter igen så fick Duke hjälpa dealern med att dela upp potten.

Taggar: Annie Duke