Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Oerfarna dealers?

[user22113]
Floppen visade {Q-Diamonds}{Q-Clubs}{5-Hearts} och lilla mörker satsar, vilket synas av en spelare i sen position samt Jennifer Harman som satt på knappen. {10-Diamonds} kom på turn och lilla mörken ställde nu in sina sista 100. Spelaren i sen position synade men Harman la ner sin hand. {3-Diamonds} kom på river och spelarna visade upp sina kort. Den som satt i sen position hade lyckats få färg. Lilla mörken satt med Q-3 vilket gav honom en kåk.

Dealern började nu att skjuta över markerna tll spelaren i sen position när Annie Duke reser sig upp och rättar dealern med att säga "kåk slår väl en färg!"

"Jag tror inte en hand har spelats utan att vi har behövt förklara eller rätta dealern när han gjort fel," sa Annie.

Taggar: Annie DukeJennifer Harman