Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Kvinnorna ger en läxa

[user22113]
Jennifer Harman och Annie Duke högg just en Stud Hi-Lo pot--a pot tagna från en manlig spelare som antagligen borde ha vetat bättre än att blanda sig med dem. Annie tog Hi med triss i åttor, Jennifer tog Lo med A-3-5-7-8...och derad offer kunde bara åstadkomma två par.

Taggar: Jennifer HarmanAnnie Duke