Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Korten är nu i spel

[user22113]
Evenemang # 5 är nu igång. Spelet kommer växla mellan Omaha 8 och Stud 8 var 30 minut, med blindsen och anterna som ökar varje timme.

Nivå 1 startar med Stud 8. Low card bring-in är 25, kompletteringen är 50, och satsnigs gränsen är 50-100 med en singe 100 ante på knappen.