Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Players tar sina platser

[user22113]
Spelare strömmar sakta in på turneings området och börjar inta sina platser. Det ser ut som om vi kommer ha ungefär 30 eight-handed bord i spel.