Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Quartered!!!

[user22113]
Ed Tonnellier vinner 3/4 av sista handen och går upp till 5K.
Tom Schneider har 1,630,000.