Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Stor pott

[user22113]
Ed Tonnellier är nere till 3000 efter en där han inte träffa varken ett lågt eller högre parar.

En chopped han och det är bara en lite stund till så har Tom Schneider sitt armaband.