Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Lång Rast

[user22113]
Rastena är mycket längre detta år under serie spelet, då personalen är extra försiktiga med color-ups.

Någonting hande tydligen i förra årets serie???

25K markerna har blivit Introducerade have , runt 80% av alla 1K markerna har tagits bort i från bordet.

Nu ropar man ut för att spelaran ska gå tillbaka till bordet.