Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Middagsrast

[user22113]
spelarna är på en 60 minuters rast.

Spelet fortsätter fram tills att fem till personer har åkt ut och vi har fått fram ett finalbord.

Play will conclude for the night once five more players are eliminated, and we reach a final table of eight.