Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Patrick Pezzin utslagen på 22a plats ($7,145)

[user22113]
Mickey Seagle vann resten av Pezzins marker.