Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Två me rutslagningar

[user22113]
Robert Mizrachi åker ut på 26e plats och får $6,017.

På brädan {8-Spades}{8-Diamonds}{7-Spades}{6-Spades}, satsar Bob "Buzzsaw" Mangino sina sista marker. Lui Tran synar. Mangino har {K-Clubs}{K-Hearts}{Q-Diamonds}{8-Clubs} för ett set i åttor, men Tran har {A-Spades}{A-Diamonds}{2-Spades}{J-Clubs} för färgen och nötlågen. Tran scoopar och Mangino är utslagen på 25e plats. Han är den sista spelaren som får $6,017.

Taggar: Robert MizrachiBob Mangino