Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Mel Judah tripplar upp

[user22113]
Mel Judah tripplar upp genom Anthony Reitaglia och Tom Schnieder för att överleva och gå upp till 34,000.

Judah har {3-Spades}{J-Hearts}{2-Hearts}{8-Clubs}{9-Hearts}{9-Diamonds}{9-Spades} för triss på tredje gatan
Reitaglia har {3-Hearts}{7-Diamonds}{3-Clubs}{10-Diamonds} och visar inte sina dolda kort.
Schneider har {6-Spades}{5-Hearts}{A-Diamonds}{A-Spades}{10-Hearts}{K-Hearts}{6-Spades} för två par..

Reitaglia är utslagen i nästa hand och får $6,017.

Taggar: Anthony ReitagliaMel JudahTom Schnieder