Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Nere på 36

[user22113]
Det är 36 spelare kvar. Vid 35 spelare börjar hand-för-hand spelet och 32 spelare får betalt.