Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Judah dubblar upp

[user22113]
Mot slutet av stud-perioden är Mel Judah nere på sina sista 5,000 och går all in på tredje gatan med {K-Diamonds}{K-Hearts}{3-Clubs}. Hans motståndare har {Q-Clubs}{Q-Hearts}{A-Diamonds}. Kungarna höll upp och Judah dubblar upp til 13 000.

Taggar: Mel Judah