Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

En spirituell hög

[user22113]
Chris "Jesus" Ferguson har {J-Hearts}{K-Clubs}{8-Clubs}{5-Diamonds} med {A-Diamonds}{J-Spades}{10-Diamonds} i mörkret och tar hem hög-handen. Efter handen slår han ihop händerna och viskar "Tack" till himlen. Ferguson är uppe i 59,000.

Taggar: Chris Ferguson