Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Topp två bra för Duke

[user22113]
En okänd spelare i cutoff höjde, Annie Duke re-raisade, big blind synade och cutoff synade också. Floppen var {A-Clubs}{K-Clubs}{5-Hearts}. Duke satsade, big blind synade, big blind foldade och cutoff synade. Turnern visade {J-Diamonds}. Duke satsade, the big blind foldade och cutoff synade. Rivern gav {4-Spades}. Duke checkade och cutoff checkade också. Duke visade A-3-T-K för att ta hem potten med top två par och hon ökade sin short stack till ungefär 11 000.

Taggar: Annie Duke