Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Black Scoops Harman

[user22113]
Floppen visade {5-Spades}{Q-Clubs}{A-Hearts}, Jennifer Harman satsade, Andy Black höjde och Harman synade. Turnern visade {A-Diamonds} och Harman check-synade en satsning från Black. Rivern gav {Q-Spades}. Harman checkade, Black satsade och Harman synade.

Black visade {A-Clubs}{5-Clubs}{5-Diamonds}{K-Spades} för kåk och Harman kastade sina kort.

Taggar: Jennifer HarmanAndy Black