Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Blindsen ökar!

[user22113]
Vi befinner oss nu på level 14 och spelet är Omaha med mörkar på 300-600 blinds och limits på 600-1200.

160 är kvar i turneringen.