Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo

Paus och borttagning av marker

[user22113]
Spelarna befinner sig nu på en 15 minuters rast. Samtidigt så växlar personalen bort alla 25 marker och tar den ur spel.