Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo
Dagar
123

Tillbaka till stötpoker

[user22113]
Nu har man växlat tillbaka till stöt med 100 ante, 150 bring-in och 400 completion med limits på 400-800.