Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo
Dagar
123

Event Info

Total Prispott $752,100
Players 327
Antal spelare kvar 327

Nivåinformantion

Nivå 37
Mörkar 10,000 / 30,000
Ante 7,000
Event 5 - $2,500 Omaha/ 7 Card Stud Hi Lo
Dag 3 Avslutad

Igen!

[user22113]
Ed Tonnellier har 27K

Quartered!!!

[user22113]
Ed Tonnellier vinner 3/4 av sista handen och går upp till 5K.
Tom Schneider har 1,630,000.

Stor pott

[user22113]
Ed Tonnellier är nere till 3000 efter en där han inte träffa varken ett lågt eller högre parar.

En chopped han och det är bara en lite stund till så har Tom Schneider sitt armaband.
Nivå:
37
Mörkar:
10,000/30,000
Ante:
7,000