Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Ibland har Jean-Robert Bellande faktiskt en hand!

[user22113]
Efter att ha checkat en flop bestående av {A-Diamonds} {6-Hearts} {7-Diamonds}, betar Jean-Robert Bellande 3500 efter att {Q-Clubs} fallit på turn. Motståndaren som är ganska shortstackad ställer då in för 7500. Bellande synar snabbt och visar {A-Spades} {K-Spades}. Motståndaren har 9-9. Essen står och Bellande är uppe i 58,500.

Taggar: Jean-Robert Bellande