Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Gavin Smith klättrar i listan

[user22113]
Gavin Smith bevisade nyss att det finns flera sätt att vinna ett coinflip. Han synade en shortstacks all-in med {A-Clubs} {K-Diamonds} och märkte att han var inblandad i ett coinflip. Floppen kom {10-Spades} {3-Diamonds} {5-Diamonds}, turn {2-Spades} och rivern {4-Clubs} vilket gav Gavin en stege. Gavin har nu 66,000.

Taggar: Gavin Smith