Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Alan Jaffray Picks Up a Nice Pot

[user22113]
Alan Jaffray och store mörken gick till floppen som kom {2-Spades}{A-Hearts}{10-Diamonds}. Jaffray betade13,900 och stora mörken synade all-in. Turn och river kom {8-Diamonds}{10-Spades}. Jaffray visade {A-Clubs}{9-Hearts}, hans motståndare visade {A-Spades}{6-Diamonds}. Jaffray's kicker spelade och han vann potten.

Taggar: Alan Jaffray