Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Shannon Elizabeth förlorar större delar av sin markerstapel

[user22113]
Efter en flopp bestående av {10-Spades} {10-Hearts} {2-Hearts}, fick Shannon Elizabeth en all-in bet mot sig, hon synade med A-K. Denna syn visade sig vara bra då motståndaren hade J-9. Dessvärre kom en 9a på rivern. Efter denna pot har Shannon Elizabeth 2,300 kvar.

Taggar: Shannon Elizabeth