Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem
Dagar
123

15 min till

[user22113]
Vi kommer spela ca 15 minuter till, fram till 7:30pm, då spelarna får en 90 min lång middagsrast.