Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Gavin Smith träffar stege på river

[user22113]
En spelare höjde till 1500 från sen position och Gavin Smith synade från stora mörken. Floppen kom {J-Diamonds}{8-Spades}{4-Clubs} och båda spelarna checkade. Turnen kom {5-Spades}, Smith betade 1800, hans motståndare gick all in för 2700 mer och Smith synade. Rivern kom {2-Diamonds}.

Smith visade {A-Hearts}{3-Clubs} för en stege vilket räckte för att vinna potten.

Taggar: Gavin Smith