Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Erik Seidel är utslagen

[user22113]
Seidel
Seidel är all-in före floppen 800 med {7-Hearts}{9-Clubs} och en spelare från mittenposition höjer upp till 1800 med {9-Hearts}{9-Diamonds}. Alla foldar och floppen kommer {7-Spades}{6-Diamonds}{6-Spades}, turn {A-Diamonds} och river {4-Hearts}. Niorna höll upp och Seidel är ute.

Taggar: Seidel