Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Shannon Elizabeth kommer tillbaka

[user22113]
Shannon Elizabeth och de två andra spelarna limpar in. Floppen kommer {J-Hearts}{9-Spades}{2-Hearts}. Elizabeth checkade, stora mörken checkade, cutoff betade 1600 och bägge spelarna synade. Turnen kom {3-Hearts}. Elizabeth checkade, stora mörken betade 2000, cutoff lade sig men Elizabeth gick all-in för 6000, stora mörken lade sig och Elizabeth tog hem potten. Efter den handen är Elizabeth uppe på 10700.

Taggar: Shannon Elizabeth