Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Blind okning

[user22113]
Spelare har kommit tillbaka efter rasten. Det är Nivå 5 och blindsen ligger på 100 och 300.