Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Jean-Robert Bellande fyller på sin stack

[user22113]
Jean-Robert Bellande höjde 425 från small blind och cut-off synade. Floppen visade {10-Spades}{Q-Diamonds}{2-Diamonds}. Bellande checkade, hans motståndare satsade 425, Bellande re-raisade 1000 mer och hans motståndare foldade. Bellande log och sa "Bra läggning."

Taggar: Jean Robert Bellande