Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Huck Seed är ute

[user22113]
Huck Seed gick all-in med par i åttop på en flopp som visade {3-Diamonds}{3-Spades}{6-Spades} för att elimineras när hans motståndare får färg när rivern visar {J-Spades}.