Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Dewey Tomko åker ut

[user22113]
Men det var inte lätt. Efter en inledande höjning så gick Tomokok all-in med {A-Spades} {K-Spades} och synades av en spelare med par i knektar. Floppen slog de båda ganska hårt -- {K-Clubs} {8-Spades} {J-Spades} Detta gav Dewey topp paret och nut-flush drag, men han låg fortfarande bakom sin motståndares set. Turnern visade {K-Hearts} för att ge hans motståndare kåk , vilket upphävde Tomkos färg drag men gav honom möjliga kort för en högre kåk. Men riverkortet var menlöst och Dewey Tomko eliminerades.

Taggar: Dewey Tomko