Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem
Dagar
123

Andy Bloch eliminerad

[user22113]
Efter att ha sett {9-Hearts} {10-Spades} {8-Hearts} på floppen så skjuter Andy Bloch in det sista av sina marker efter att ha floppat andra paret och hålstege drag med {9-Spades} {7-Spades}. Hans motståndare höll {K-Diamonds} {J-Clubs} för ett öppet steg drag och två överkort, och det som orsakade Bloches slut var när {K-Clubs} föll på turnern.

Taggar: Andy Bloch