Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

John Phan är utskickad

[user22113]
Med short stack gick John Phan till strid med {A-Diamonds} {J-Clubs} och sprang på Carl Olson's {A-Clubs} {K-Spades}. Phan kunde inte fånga sina knektar och eliminerades. Olson sitter nu bakom 8 000 i marker.

Taggar: John PhanCarl Olson