Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

T.J Cloutier möter stor motgång

[user22113]
T.J. Cloutier och en motståndare möttes i en hand. Floppen gav {7-Diamonds}{8-Clubs}{9-Spades}. Stol 9 checkade, Cloutier satsade 2500 och Seat 9 synade. Turnern visade J? och båda spelarna checkade. Rivern visade {2-Hearts}, båda checkade. Cloutier visade 7-8 för två par, men Stol 9 visade A-10 för en stege och tog hem potten.

Taggar: T.J. Cloutier