Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Casey Kastle utslagen

[user22113]
På en flopp som visade {10-Clubs}{3-Clubs}{J-Hearts} gick Casey Kastle all-in med {Q-Spades}{9-Spades}. Big blind synar med {K-Clubs}{8-Clubs}.

Turnern {5-Hearts} och rivern {7-Diamonds} förbättrar inte för någon spelare och Kastle åker ut.

Taggar: Casey Kastle