Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #128

[user22113]
Hand #128 - Mike Spegal har kanppen, han limpar för 40 000 och Smith checkar. Floppen visar {A-Clubs}-{2-Clubs}-{2-Diamonds} och båda checkar. Turnen visar {10-Spades}, Smith sattsar 65 000 och Spegal synar. Rivern visar {Q-Spades}, Smith sattsar 175 000 och Spegal synar. Smith visar 8-4 för en bluff och Spegal visar {A-Hearts}-{5-Clubs} för tvåpar.