Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem
Dagar
123

Hand #126

[user22113]
Hand #126 - Mike Spegal har kanppen, han höjer till 80 000 och Smith synar. Floppen visar {7-Diamonds}-{5-Clubs}-{3-Hearts} och båda spelarna checkar. Turnen visar{K-Clubs}, Smith checkar, Spegal sattsar 75 000 och Smith synar. Rivern visar {Q-Clubs}, Smith checkar, Spegal sattsar 150 000 och Smith lägger sig.