Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #122

[user22113]
Hand #122 - Mike Spegal har kanppen, han limpar för 40,000 och Smith checkar. Floppen visar {7-Clubs}-{6-Spades}-{2-Spades} och båda spelarna checkar. Turnen visar {4-Clubs} och dom checkar igen. Rivern visar {5-Diamonds}, Smith sattsar 60 000 och Spegal lägger sig.