Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Nuvarande ställning

[user22113]
Stol 1 - Eric 'Rizen' Lynch - 220,000
Stol 2 - William Hill - 410,000
Stol 3 - Thomas Savitsky - 130,000
Stol 4 - Mike Spegal - 315,000
Stol 5 - Bruce Van Horn - 140,000
Stol 7 - Jon Friedberg - 200,000
Stol 9 - Gavin Smith - 920,000