Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #39 - Jeff Langdon utslagen, tar 8 plats ($20,255)

[user22113]
Hand #39 - Jon Friedberg har kanppen på stol 7, Langdon höjer från den lilla blinden till 50 000 och Smith synar från stora blinden. Floppen visar {Q-Diamonds}-{5-Diamonds}.{4-Diamonds}, Langdon sattsar 80,000, Smith reraisar, Langdon får all in för 280,000 och Smith synar omedelbart med pcket {4-Clubs}-{4-Spades}. Langdon visar {A-Diamonds}-{A-Spades} för överpar och the nut flush draw. Langdon Behöver ett ess eller en ruter för att få stanna kvar.

Turen visar -- {4-Hearts}! Gavin Smith får fyrtal. (Den meningslösa visar {6-Hearts}.}

Jeff Langdon är utslagen och slutar 8, som ger $20,255. Nästa spelare som åker ut kommer att få $27,718 för sjunde plats.

Taggar: Jeff LangdonGavin Smith