Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #32

[user22113]
Hand #32 - Jeff Langdon har kanppen på stol 8, han höjer till 45000 och Smith synar från lilla blinden. Floppen visar {J-Spades}-{9-Clubs}-{8-Spades} och båda spelana checkar. Turnen visar {A-Diamonds}, Smith checkar, Langdon sattsar 60 000 och Smith lägger sig.