Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem
Dagar
123

Ställning

[user22113]
Stol 1 - Eric 'Rizen' Lynch - 240,000
Stol 2 - William Hill - 380,000
Stol 3 - Thomas Savitsky - 40,000
Stol 4 - Mike Spegal - 230,000
Stol 5 - Bruce Van Horn - 295,000
Stol 7 - Jon Friedberg - 117,000
Stol 8 - Jeff Langdon - 370,000
Stol 9 - Gavin Smith - 681,000