Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Ställningen efter hand 13

[user22113]
Stol 1 - Eric 'Rizen' Lynch - 210,000
Stol 2 - William Hill - 335,000
Stol 3 - Thomas Savitsky - 115,000
Stol 4 - Mike Spegal - 200,000
Stol 5 - Bruce Van Horn - 320,000
Stol 6 - Marco Traniello - 290,000
Stol 7 - Jon Friedberg - 150,000
Stol 8 - Jeff Langdon - 360,000
Stol 9 - Gavin Smith - 450,000