Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #15

[user22113]
Hand #15 - Jon Friedberg har knappen på stol 7 och alla lägger sig, Smith vinner en enkel hand.