Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #7

[user22113]
Hand #7 - Jeff Langdon har knappen vid stol 8, Traniello höjer till 34000 och Smith synar från lilla blindsen. På floppen kommer {K-Hearts}-{7-Diamonds}-{3-Diamonds}, Smith checkar, Traniello sattsar 65000 och Smith lägger sig. Traniello tar potten.