Event 4 - $1,500 Pot Limit Holdem

Hand #6

[user22113]
Hand #6 - Jon Friedberg har knappen vid stol 7 och Van Horn höjer till 32,000 och vinner blindsen.